Proglas slobodne Srbije

Srbija nije slobodna zemlja. Došlo je vreme da se mi – građani – organizujemo na nov način i da produbimo svoje političko i aktivističko delovanje, kako bi zaustavili uništavanje Srbije i obezbedili budućnost dostojnu čoveka.

Naše društvo uništeno je socijalnom nepravdom i sve većim socijalnim jazom. Ovo je država razorenih institucija, pretvorena u servis jedne stranke i jednog čoveka. Suočeni sa takvom realnošću, građani, stručna javnost, građanske i političke organizacije zajedno su, pre godinu dana, definisali Sporazum sa narodom u kom su izneli elementarne zahteve za fer i slobodne izbore. Režim nas je ignorisao, zbog čega smo lažne izbore bojkotovali. Jasno nam je bilo tada, a jasno nam je i sada, da u Srbiji nema demokratije i da ne postoji Skupština koja odražava volju većine građana.

Opredeljeni za ideale slobodnog društva u kom je svaki pojedinac slobodan i ravnopravan, mi slobodni ljudi imamo obavezu da ponudimo alternativu. U cilju novog i jačeg organizovanja, obavezujemo se da ćemo formirati Skupštinu slobodne Srbije kao odgovor na lažne izbore i lažnu skupštinu koja oslikava samovolju jednog čoveka a ne potrebe našeg društva. Skupština slobodne Srbije biće sastavljena od profesionalno ostvarenih ljudi i dostojanstvenih građana koji su svojim dosadašnjim radom i ponašanjem dali nedvosmislen doprinos razvoju demokratije. Predstavnici naroda u ovoj slobodnoj Skupštini, svojim idejama i shvatanjem politike kao skupa odgovornosti, a ne privilegija, napraviće okvire za promenu sistema i transformaciju našeg društva u slobodnu, demokratsku, civilizovanu i socijalno odgovornu zajednicu ravnopravnih građana.

Uticaj na rad Skupštine slobodne Srbije građani će ostvarivati neposrednim izjašnjavanjem, pisanim predlozima i inicijativama. Predlozi budućih zakonskih rešenja biće predmet ozbiljne javne rasprave stručne javnosti, zainteresovanih građana i političkih i građanskih organizacija. Neposredni zadatak ove slobodne Skupštine jeste da, kroz proces otvorene demokratije, približi politiku onima zbog kojih politika postoji – a to su građani.

Svi pojedinci uključeni u rad Skupštine slobodne Srbije, bilo posredno ili neposredno obavezuju se da će se držati principa uzajamnog uvažavanja i tolerancije, kao najvišeg standarda parlamentarizma. U borbi za demokratske vrednosti bićemo zajedno istovremeno čuvajući pravo svakog pojedinca i organizacije da ima sopstvena politička uverenja i stavove. Iako različitih političkih opredeljenja, cilj nam je zajednički – da uspostavimo vladavinu prava i ljudskih i medijskih sloboda kao preduslova za organizaciju slobodnih izbora. Jednom rečju, naš zadatak je da svoju zemlju napravimo demokratskom zajednicom slobodnih ljudi.

Ciljevi i misija Skupštine slobodne Srbije

Opredeljeni za ideale slobodnog društva, u kom je svaki pojedinac slobodan i ravnopravan, i uz razumevanje da je Srbija država razorenih institucija, a naše društvo uništeno socijalnom nepravdom, postavili smo osnovne ciljeve delovanja Skupštine slobodne Srbije.

  1. Približavanje politike građanima. U Srbiji je politika otuđena od naroda. Zaboravili smo da svaka odluka države, lokalne ili profesionalne zajednice, koja utiče na naš život, jeste politička. Uređivanje i vođenje države, usklađeno sa potrebama društva, mora podrazumevati konsultacije sa građanima i njihovo pravo da suštinski utiču na kreiranje pravaca političkog delovanja. U Srbiji, političko delovanje oduzeto građanima i pretvoreno u beneficiju malog broja ljudi koji su postavljeni na državne funkcije. Želimo da građanima povratimo politićku moć, jer politika postoji zbog nas. Skupština slobodne Srbije predstavlja okupljanje predstavnika iz svakog socijalnog i profesionalnog segmenta društva, kao i teritorijalnog regiona Srbije. Razmena iskustava, mišljenja i stavova kreiraće dijalog iz kog će proizaći sistemska rešenja koja na najbolji način obuhvataju sve društvene potrebe.
  2. Okupljanje svih građanskih i političkih aktera u borbi protiv režima. U Srbiji postoji veliki broj aktivista, nevladinih organizacija i političkih stranaka, koji se na različite načine protive uspostavljenom autokratskom režimu. Često su njihove akcije lokalnog karaktera, ograničena na mali broj ljudi i nepoznate ostatku stanovništva. Smatramo da svaka inicijativa, koliko god bila usko usmerena na pojedinačne probleme proizašle iz režimskog delovanja, predstavlja važan element u sveukupnoj borbi za rušenje autokratske vlasti. Povezivanje i umrežavanje svih aktera u ovoj borbi ima za cilj da svako pojedinačno pitanje podigne na nivo opštedruštvenog problema i da kroz solidarno delovanje ulije novu snagu svakoj konkretnoj inicijativi. Kroz zajedničke akcije možemo povećati vidljivost svih problema, osnažiti pojedince da se priključe borbi i povećati broj aktivnih ljudi i njihovu odlučnost da sopstvenu budućnost uzmu u svoje ruke.
  3. Artikulacija opravdanog građanskog nezadovoljstva. Umrežavanje svih aktera u borbi protiv autokratskog režima izrodiće nove ideje za organizovanu i sinhronizovanu pobunu. Smatramo da je solidarnost jedini način da povećamo energiju i odlučnost građanske akcije i da osvojimo nove kvalitete u zajedničkoj borbi.
  4. Okupljanje oko vrednosti koje su nam zajedničke. Stanovništvo Srbije predstavljeno je različitosti ideja, ideologija i političkih opredeljenja. Da bismo dostigli civilizacijski nivo državnog i društvenog uređenja u kom je moguće suprostavljati pojedinačne politike, prvo se moramo izboriti za osnovne demokratske vrednosti – ljudsko pravo na slobodu kritičkog mišljenja i delovanja, sloboda medija, slobodu rada državnih institucija i slobodne izbore. Smatramo da je ovo trenutak u kom je važno da se držimo principa uzajamnog uvažavanja i da razumemo pravo svakog pojedinca i organizacije da ima sopstvena politička uverenja i stavove. Cilj nam je zajednički – da svoju zemlju napravimo demokratksom zajednicom slobodnih ljudi. Raspravu o ideološkim razilženjima moramo odložiti za vreme nakon osvajanja slobode.
  5. Pravljenje zakonodavnih temelja novog sistema. Potpuno nam je jasno da bolje budućnosti u Srbiji ne može biti bez suštinskih promena sistema vrednosti i državnog sistema upravljanja. Udruženi u radu slobodne Skupštine, građani, aktivisti, nevladine organizacije i političke stranke konstruisaće zakonodavne osnove budućeg sistema i rada slobodnih insitucija. Iz našeg zajedničkog delovanja proizaći će sistemska rešenja neophodna za transformaciju društva u slobodnu, demokratsku, civilizovanu i socijalno odgovornu zajednicu ravnopravnih građana.

Navigation

Categories